Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid:
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Discus zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Discus worden afgeweken. Wij gaan er vanuit dat U voorafgaande aan het erkennen/valideren van Uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Bij het bezoeken van de site dient u de algemene voorwaarden en de gebruiksregels op de site na te leven.

2. Het plaatsen van een bestelling:
Wij bieden u de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen via de website of via uw lokale Discus winkel. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn, dan ontvangt u binnen 2 a 3 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht.

3. Prijzen en betalingen:
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, inclusief BTW. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is vastgesteld op € 6,75. Boven de € 50,- zijn bestellingen vrijgesteld van bezorgkosten. U dient de bestelling vooruit te betalen via iDeal. Wij eigenen ons het recht toe elke prijs te kunnen veranderen op elk moment, echter wij verplichten ons de tarieven te handhaven die golden op het moment van uw bestelling. (Tenzij deze aantoonbaar incorrect is). Het bedrag van het door U bestelde product blijft het bedrag dat op die dag, op dat tijdstip van de door U geplaatste bestelling was. Uw bestelling kan zal direct na ontvangst verwerkt worden.

4. Voorraad:
Voor alle artikelen op deze site geldt dat deze producten in de meeste gevallen op voorraad zijn in uw lokale Discus vestiging. Uiteraard kan het zijn dat het bestelde product tijdelijk niet op voorraad is in uw lokale winkel. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet leverbaar zijn, dan ontvangt u binnen 2 á 3 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht.

5. Levering:

De goederen worden vanuit uw lokale of regionale Discus winkel geleverd op het door u aangegeven adres afgeleverd door PostNL of door uw lokale Discus winkel. Het verdient aanbeveling om bij uw bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. Is er doorgaans niemand aanwezig op dit adres op standaard tijden, dan is er de mogelijkheid dit bij uw bestelling als opmerking bij te voegen. Uw lokale Discuswinkel zal contact met u opnemen om een aflevertijdstip te bespreken. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. Levertijden worden duidelijk bij de producten aangegeven. De genoemde levertijd gaat in na ontvangst van de betaling en geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.


6. Garantie en service na aankoop:

U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering kennis te geven. Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Wanneer er zich een probleem voordoet met gekochte artikelen, neem dan direct contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice neemt dan binnen 2 dagen contact met u op.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
* Indien de originele pakbon niet kan worden overlegd.
* Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Om gebruik te maken van de service en
garantie moet u altijd beschikken over de originele pakbon welke met het gekochte artikel wordt meegeleverd.
* Op speelgoed kan helaas geen garantie geleverd worden.

Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 20 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal u binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.


7. Herroepingsrecht:

De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de aankoop af te zien binnen een periode van tenminste veertien (14) dagen, ingaande de dag na ontvangst.
Retourneren is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending via de website. U kunt alleen daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument moet na het ontbinden van de overeenkomst binnen veertien dagen wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de producten dragen. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs exclusief bezorgkosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat. Bezorgkosten worden niet geretourneerd. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden nimmer in ontvangst genomen.


8. Aansprakelijkheidsuitsluiting:

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de consument, aan de zaken van de consument, aan derden of aan zaken van derden.


9. Persoonsgegevens:

Klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.


10. Geschillen:

Wij zullen altijd proberen om, als de consument onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met de consument op te lossen. Bent u niet tevreden met het antwoord van onze klantenservice, dan kunt u uw klacht richten aan het management van Discus Netherlands B.V. Dit kan uitsluitend schriftelijk:
Discus Netherlands B.V. t.a.v. Management klantenservice Kajuitstraat 2B 7005BP Doetinchem.
U krijgt dan binnen 10 werkdagen uitsluitsel over uw klacht.
hier komen leverings voorwaarden